Leje porcjujące – zapewniają ciągłość pracy linii produkcyjnych

HIT

Leje porcjujące – zapewniają ciągłość pracy linii produkcyjnych

Opis

Projekty indywidualne według ustaleń z klientem

  • Urządzenie montowane nad wagodzielarką do ciasta lub inną maszyną dozującą, zapewniające stały dopływ surowca do linii produkcyjnej.
  • Pojemności leja do wyboru 160, 200, 250 i więcej kg ciasta
  • Wysokość całkowita konstrukcji uzależniona jest od indywidualnych ustaleń.
  • Lej, konstrukcja oraz wszystkie elementy mające styk z ciasta wykonane są ze stali nierdzewnej.
  • Na życzenie klienta wewnętrzna powierzchnia leja oraz powierzchnia noży porcjujących ciasto może zostać pokryta wysokojakościowym teflonem, zabezpieczającym przed nadmiernym przywieraniem ciasta, zależnie od typu ciasta dostępny jest również system oliwienia.
  • Elementami roboczymi są 2 noże, każdy wyposażony w trzy skrzydła. Prędkość obrotowa oraz intensywność podawania regulowana jest płynnie za pomocą falownika.
  • Łatwy system demontażu noży oraz dostępu do komory dzielącej znacznie ułatwia czyszczenie.
  • Urządzenie może pracować w trybie manualnym lub automatycznym.

TRYB MANUALNY: Ustawiamy na regulatorze zadaną ilość porcji jaka ma być podana do leja dzielarki.

TRYB AUTOMATYCZNY: Urządzenie wyposażone jest w 2 czujki świetlne. Czujka pierwsza sprawdzająca w sposób ciągły zapełnienie leja pośredniego, a w przypadku braku ciasta informująca operatora o konieczności dodania ciasta. Czujka druga, montowana na leju dzielarki, sprawdzająca w sposób ciągły poziom zapełnienia leja dzielarki i w przypadku konieczności automatycznie uruchamiająca podawanie ciasta.

Każdy projekt jest specyfikowany pod indywidualne wymagania klientów tj.:
a) Pojemność ciasta leja głównego
b) Wysokość całkowita leja / (związana bezpośrednio z lejem wagodzielarki).
c) Ukształtowanie i rozbudowanie platformy i schodów wokół leja
d) Inne, specjalne ustalenia

 

Video:

 

NAJPOPULARNIEJSZE PRODUKTY