Projekty unijne

Eu2new

3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020

Nazwa działania: 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020

Numer projektu: POIR.03.04.00-04-0087/20-00

Okres realizacji projektu: od lipiec 2020 do wrzesień 2020

Wartość projektu: 263 931,24 zł

Cele projektu: Wsparcie firmy MECH-MASZ Szczeciński Sp. z o.o. Sp. k. poprzez finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Planowane efekty: utrzymanie zatrudnienia, zapewnienie rytmiki produkcji oraz płynności zakupowej towarów.

 

Projekt współfinansowany w ramach Działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020


„Wdrożenie technologii równomiernego rozkładu ciepła i pary układów garowniczo-piekarniczych”

 1. Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii równomiernego rozkładu ciepła i pary układów garowniczo-piekarniczych”

 

 1. Numer projektu: POIR.03.02.02-00-0075/16

 

 1. Okres realizacji projektu: 01.08.2016 – 30.04-2017

 

 1. Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Mechanika Maszyn “Mech-Masz” Szczeciński Henryk  poprzez  wdrożeniu nowych, korzystnych rozwiązań technologicznych w zakresie konstrukcji i budowy maszyn i urządzeń linii piekarniczo-cukierniczych tj. układów garowniczo-piekarniczych.

 

 1. Planowane efekty: W wyniku realizacji inwestycji Wnioskodawca zamierza zrealizować następujące cele:

– uruchomienie produkcji innowacyjnych maszyn i urządzeń dla branży piekarniczo -cukierniczej,

– wdrożenie nowej technologii opartej na badaniach nad technologicznością konstrukcji,

– stworzenie bazy technologicznej (infrastruktury), dzięki której opracowana technologia będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja innowacyjnych rozwiązań dla branży piekarniczo-cukierniczej bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

 

Wartość projektu: 3 139 807,00 zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 3 139 807,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 726 893,85 zł

 

Projekt współfinansowany w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”; Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Warto zobaczyć

 • Piec piekarniczy ceramiczno-rurowy 10 m²

 • Piec cukierniczy modułowy MODULO 2

 • Agregaty klimatotwórcze do komór garowniczych

 • Komory garownicze pod wymiar

 • Mobilna komora garownicza 20 blach PROF-1

 • Mobilna komora garownicza 20 blach PROF-2

has been added to your cart.
Checkout